Visitaties als bron

Nadere analyse

We hebben ruim dertig visitatierapporten uitgebreider bestudeerd op wat ze over de lokale driehoek te melden hebben. Deze rapporten zijn door SVWN geselecteerd op basis van spreiding over het land, naar grootte, in stedelijk en landelijke gebied, lokaal en landelijk werkzaam, en op basis van een opvallende of belangwekkende situatie in de lokale samenwerking (rond woonvisie, bod en prestatieafspraken). We bespreken de opvallende zaken daaruit aan de hand van de volgende items: