Visitatie en de commissaris

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kan op tal van manieren betrokken zijn bij visitatie. Dit hoofdstuk gaat in op:

  • De meervoudige betrokkenheid van de RvC bij visitatie en de implicaties daarvan.
  • De opbrengsten van visitatie voor de commissaris en zijn Raad in het dagelijks werk.
  • De rol van Raad en commissaris in het visitatieproces.