Visitatie

Visitatieproces in schema

In de wettelijke regelgeving (art. 53a Woningwet) is twee keer een termijn van zes weken in het visitatieproces opgenomen:

  • Voor de rapportage aan de corporatie (binnen zes weken na het onderzoek, inclusief goedkeuring door SVWN).
  • Voor publicatie van het rapport en de bestuurlijke reactie/zienswijze RvC op de website van de corporatie en van SVWN (binnen zes weken nadat de corporatie het definitieve rapport van het visiterend bureau heeft ontvangen, inclusief verzending van het rapport naar minister en naar alle geraadpleegde belanghebbenden).

1e termijn van zes weken

2e termijn van zes weken

In het hoofdstuk Visitatie en de commissaris wordt nader ingegaan op de taken en rollen van de RvC in het visitatieproces.