Verder lezen

Op verschillende websites is veel meer informatie te vinden dan in deze brochure te lezen is. Betrokken bestuurders, raadsleden en ambtenaren kunnen zich op die manier verder verdiepen in de visitatiemethodiek, praktijkvoorbeelden en uitgangspunten voor beleid.

De VNG wijdt een apart deel van de website aan het woonbeleid. Prestatieafspraken en de samenwerking met corporaties komen hierbij aan bod.

De Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland richt zich volledig op visitaties van woningcorporaties. Op visitaties.nl staat veel informatie over alles wat hiermee te maken heeft. Er is een apart deel ingericht ‘voor gemeenten’.

Aedes is de vereniging van corporaties in Nederland. Nagenoeg alle corporaties zijn lid van Aedes. Via aedes.nl is veel te vinden over de beleidsinzet van de corporatiesector en over de samewerking met huurders.

Huurders organiseren zich in belangrijke mate via de Woonbond. Daar is veel informatie voor individuele huurders en huurdersorganisaties te vinden. Specifiek is er ook veel te vinden over de prestatieafspraken.

De Rijksoverheid heeft alle informatie over het woonbeleid, zowel waar het de sociale huursector en de corporaties betreft als de overige relevante zaken, samengebracht op woningmarktbeleid.nl. Ook de uitspraken van de minister in geschillen tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zijn hier terug te vinden.