Samenvatting

Experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’

In het experiment ‘Vernieuwing maatschappelijk gesprek’ ging het om het betrekken van de leefwereld van corporaties en belanghebbenden. Kijken naar de kracht van het lokale netwerk, aansluiten bij de prestatieafspraken. Het gesprek voeren over de thema’s die belanghebbenden zelf noemen. Als een participatief proces in plaats van een momentopname, en meer toekomstgericht dan ‘afrekenen’ op het verleden.

Vooral het betrekken van meer belanghouders (afkomstig uit de leefwereld) bood meerwaarde bij dit experiment, naast de verdieping van de gesprekken en een grotere betrokkenheid, ook van medewerkers. Daardoor ontstond een veel bredere betrokkenheid, rijkere feedback die beter herkend en dus gedragen wordt en daardoor meer invloed heeft op het verbeteren van de prestaties en de relaties. Bovendien wordt het leuker gevonden.

In slechts één visitatie is een peer-review toegepast, dat overigens goed is bevallen, maar de overige experimenteerders hadden er geen belangstelling voor.

Tevreden deelnemers

Deelnemers aan de experimenten zijn in het algemeen zeer tevreden over het verloop en over de opbrengsten. Wél zijn er kanttekeningen bij de investering in tijd (van corporatie, visiterend bureau en belanghebbenden/partners) en kosten die de nieuwe benadering van visiteren met zich meebrengt. De eliminatie van doublures in 6.0 compenseert zo ongeveer het meerwerk voor de brede, verdiepende dialoog met vele netwerkpartners. Dat kost tijd en energie.