Samenvatting 

Tussen 2017 en 2020 zijn twee experimenten rondom reguliere visitaties uitgevoerd bij 17 corporaties en drie bureaus: ‘Vernieuwing Maatschappelijk gesprek’ (2017-2018) en ‘De kracht van het lokale woonnetwerk’ (2018-2020).

Doel van de experimenten is om te onderzoeken hoe visitatie maximaal toegevoegde maatschappelijke waarde kan bieden. Voor corporatie, belanghebbenden en de samenleving als geheel.