Bestuurlijke reactie

Met grote belangstelling las ik het evaluatieverslag van twee visitatie-experimenten. Enerzijds vanwege mijn ‘nieuw zijn’ in visitatieland, maar zeker ook vanwege de vele inspirerende inzichten die de experimenten hebben opgeleverd. Niet in de laatste plaats ‘meer visitatie-plezier’!

Mooi om te zien ook is het belang van het netwerk, en de corporatie in het netwerk en het netwerk. In dat netwerk wordt samengewerkt en samenwerken is mensenwerk. Dat betekent dat er sprake moet zijn van echte belangstelling en echte betrokkenheid. Niet alleen vanaf het bureau, maar zeker ook vanuit de praktijk: daar waar het allemaal gebeurt. Dat inzicht – en de vele andere ervaringen uit de experimenten – biedt inspiratie voor de toekomst van visitatie en het het visitatie-instrument, de methodiek. We pakken dit alles op binnen SVWN en bespreken het met het College van Deskundigen, waarna we bezien welke inzichten op welke wijze in de methodiek kunnen worden verwerkt.

Het werken met experimenten is zo goed bevallen, bij ons, bij de bureaus en bij de corporaties, dat we daarmee ook graag door willen gaan. We denken aan een experiment rondom variatie en creativiteit in de wijze van verantwoorden (proces, vorm), omwille van het vergroten van de toegankelijkheid en de impact van visitatie. Dit experiment willen we dit jaar nog lanceren. Voor begin volgend jaar denken we aan een experiment dat verder borduurt op de netwerkgedachte: ‘de corporatie als netwerkpartner’. Op de verschillende niveaus en in het brede lokale netwerk met welzijn en zorg, leren en werken, waardoor er nog meer aandacht komt voor maatschappelijke waarde/prestatie.

Op deze plaats kan een woord van dank niet ontbreken. Grote dank gaat uit naar de corporaties en bureaus die hun nek hebben uitgestoken om aan de experimenten deel te nemen en daarvoor veel tijd en creativiteit hebben ingezet. Dank gaat ook uit naar de begeleidingscommissie, bestaande uit 5 (kritisch) betrokkenen vanuit diverse achtergronden. En tot slot een woord van dank aan Paul Doevendans, die met niet aflatend enthousiasme alle experimenten volgde, begeleidde waar nodig en alle inzichten voor u en ons toegankelijk heeft gemaakt.

Utrecht 1 september 2020,

Mr. C.N. (Claudia) Siewers