Managementsamenvatting

Positieve trend

Het algemene beeld dat naar voren komt uit de eindcijfers van de 4 perspectieven over het functioneren van corporaties is positief. Deze update bevestigt niet alleen het beeld dat uit de eerdere analyses komt, het laat zien dat de corporaties zich op de meeste onderdelen blijven ontwikkelen en verbeteren. De corporaties scoren gemiddeld ruim voldoende waar het gaat om de prestaties in relatie tot de lokale opgaven. Ook de stakeholders zijn in het algemeen tevreden, al zijn er op onderdelen wel degelijk nuances. Op het gebied van Governance en Presteren naar Vermogen zijn in de afgelopen jaren duidelijk verbeteringen doorgevoerd door alle corporaties, maar ook hier zijn er uitschieters naar boven en naar beneden.

Opvallend is dat kleinere corporaties op alle onderdelen beter beoordeeld worden hun belanghebbenden dan de grote corporaties, met name wat betreft de relatie en communicatie en de invloed die belanghebbenden uit kunnen oefenen op het beleid. Hiervoor zijn verschillende verklaringen denkbaar. Doordat grote corporaties met meer stakeholders rekening moeten houden, is de invloed van individuele of bepaalde belanghebbenden minder groot dan bij kleinere corporaties. De lijnen zijn vaak langer, waardoor de relatie van de belanghebbenden met de corporatie minder sterk kan zijn en de communicatie lager wordt beoordeeld.