Inleiding

Het functioneren van woningcorporaties is de afgelopen jaren verbeterd, zo blijkt uit de analyse van 646 maatschappelijke visitaties die sinds 2011 zijn uitgevoerd. De prestaties van de meeste corporaties sluiten goed aan bij de lokale opgaven. De stakeholders zijn over het algemeen steeds meer tevreden over het presteren van en hun relatie met de corporatie, al zijn de huurders kritischer dan de gemeenten en overige stakeholders. Ook de invloed die de belanghebbenden op het beleid van de corporatie wordt steeds hoger gewaardeerd.

Veel corporaties hebben de interne besturing aanzienlijk verbeterd. Ook is er afgelopen jaren meer aandacht geweest voor het functioneren van de Raad van Commissarissen, zowel binnen de wettelijke kaders als binnen de maatschappelijk rol die de raad vervult. Daarnaast zijn ook externe legitimatie en de verantwoording duidelijk verbeterd.

Deze conclusies trekt de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) uit een onderzoek naar de resultaten van alle visitaties die in de afgelopen jaren bij woningcorporaties zijn uitgevoerd. Het betreft een derde update van een eerder door RIGO Research en Advies uitgevoerd onderzoek (2016). Deze management samenvatting geeft de belangrijkste inzichten weer.